[maxmegamenu location=max_mega_menu_2]

Kale kasabası ( Kastro ) hem geçmişte hemde günümüzde önemli bir role sahip olmuştur.Politika ve askeri idarenin merkezi olmuştur.10. yüzyılda Bizanslılar tarafından şehrin güçlendirilmesi için yapılmış 400 m2’lik bir alana sahiptir.Günümüze uzanan duvarlar Türkler ve Venedikliler tarafından takviye niteliğinde bir çok değişikliğe uğramıştır.Giustiniani’ler kaleyi operasyonları ile ilgili üst olarak kullanmışlardır.Bunun dışında Yunan asilleri ve Katolik psikopos’ta u kalede yaşamıştır. O zamanın gezginlerinin bahsettiği kuller ve görkemli binalar maalesef günümüze ulaşmamıştır.Analatıldığıa göre İtalya’nın önde gelen önemli şehir mimarları Sakız kalesinin içindeki binaların dekarasyonu için  adaya davet edilmişlerdir.Şuan ki kale bir zamanlar  Türk ve Yahudilerin yaşadığı Osmanlı yerleşimi dar sokakları olan küçük evlerin bulunduğu bir yerdir .Üçyüzyıll boyunca sokak planları değişmemiş  fakat depremden sonra değişiklik olmuş ve yıkılan evler onarılmıştır.

Yüzyılın başındaki llimandaki değişiklikler kalenin görünümünüde değiştirmiştir.Kalenin güney bölümü yıkılmış ve kale hendeği toprak ile doldurulmuştur.Kalenin ana girişi ( Porte Maggiore) Vunaki meydanın güney kısmında şehir merkezinin arkasındadır.Kalenin içinde Giustinian konağı gotik tarzda gözenkli kum taşından yapılmış kubbeleri ile idari bina olarak göre çarpar.Giustiniani müzesi evleri Bizans kiliselerini,erken hristiyanlık dönemine ait mozaikleri,Bizans sonrası duvar resimleri ve tahta oyma heykelleri bünyesinde barındırı.

Aynı alanda kare biçiminde sivri uçlu dört kemerli ile çevrilmiş dairesel bir mahzen bulunur.Duvarlarla inşa edilmiş bu mahzen 1822’ye kadar kullanılmış daha sonra karanlık bir zindana dönüştürülmüştür.Sakızın ileri gelen başpiskoposu Platon 23 Nisan 1822’de idam edilmeden önce  kırk gün bu zindanda tutulmuştur.Buradan ilerledikden sonra  Türklerin mermer mezar taşlarının bulunduğu kabristan bulunur.Burada Kaputan Paşa ve Sakız isyanını bastırmaya gönderilen ve 7  haziran’da Kanaris tarafından donanması yakılan Kara Ali’nin de mezarları mevcuttur.

Ana caddede solda hristiyan klisesi üzerine inşa edilmiş Bayraklı Camii bulunur .Aynı cadde üzerinde devam edildiğinde  St George kilisesi karşımıza çıkar.993 yılında yapılmış bu kilise 1566’da Türk Camisine dönüştürülmüştür.Bu caddenin sonunda 1700’lerde inşa edilmiş  Türk hamamı bulunur.