[maxmegamenu location=max_mega_menu_2]

Sakız Adası’nın zengin bir kültürünün olması kendine özgü seçkin bir mimarisininde olması anlamına gelmektedir.14. yüzyılın başlangıcından başlayıp beşyüzyıl süren süreçde ada kendine komşu olan adalardan ve küçük asyadan farklı bir mimariyi benimsemiştir.Bu mimari eserlerin büyük bir çoğunluğu ne yazıkki 19. yüzyılda Sakızı yerle bir eden depremde zarar görmüştür.Yinede ayakda kalanları adanın mimarisi hakkında ip uçları vermektedir.

Adanın kuzey ve güney kısımları arasında bile çok büyük mimari farklılıklar vardır.Ada üç ayrı mimari yapıda izlenebilir.Chora ( merkez ) – Kambos – Mastichochoria ve kuzeyde Voriachoria bölgeleri.Tüm bu bölgeleryöresel konum ve ekonomik durumlarına bağlı olarak morfolojik,tipolojik ve yapısal değişiklikler gösterir.Sakızın merkezi ve Kambosun büyük bir bölümündeki mimaribatı etkisinde kalan ticari burjuvaziyi içine alan bir prestijin yansıması şeklindedir

Adadaki evler sırasıra ve alanın darlığı yüzünden birbirlerine bağlanmıştır.Bu sebeple merkezdeki evlerin sadece bir girişi olup avluları olmadığından bu devirde pek alışılmış olmadık şekilde üç katlı olarak inşa edilmişlerdir.Odaların birinden diğerine girişler kapı aracılığı ile olmakta ve zemin katta ise üst odalara merdivenlerle çıkılmaktaydı.Birinci kat genellike dükkan veya depolama alanı kullanılabiliyordu.Mutfaklar veya hizmetkarların odaları birinci katta olmasına karşın ikinci bir eşikden geçilerek servis yapılıyordu.

Ortak olan tüm kullanım alanlarına rağmen merkezdekibüyük eveleri hiç bir tipe uymuyordu.İlave edilen misafirodaları ve oturma planları yapılan ilaver bu evleri diğerlerinden farklı kılıyordu.

Kambos evleri ise genellikle şehir merkezindeki zengin tüccarları tarafından kullanılıyordu.Bu evler fonksyonel olmaktan çok mimari ihtişamı yansıtmak için inşaa edilmişlerdi.Taştan yapılmış avlular ve giriş sütunlarının arkasında yanlara açılan iki,üç katlı evlere geniş merdivenler ile çıkılmaktadır.Bu evlerin avlularında kuyu ve sarnıçlar bulunmaktadır.Kambos evlerinde tsardi denilen,yazın üzerinde oturulan merdivenler,kemer altı yolları ve meyve mahçeleri karakteristik özellikleridir.Bu özellikler şehir merkezindeki evlerde yoktur.Daha sonraki yıllarda dekorasyon açısında eğilimlerde Osmanlı etkisi görülmektedir.Yaşadığımız yüzyılda ise şehir merkezinde ve Kambos’da evlerin saflığı bozulmuş ve yeni ilavelerle mimari karışık bir hal almıştır.