[maxmegamenu location=max_mega_menu_2]

17. yüzyılda ve 18. yüzyılda Sakız’ın Yunan kültürüne katkısı son derece önemliydi.Bu yüzyıldaki yaşam standartları önemli ve zengin bir kültürün büyümesine hız katmıştır.Korais,Mavrokordatos ve Neophytos Vamvas gibi sanatçılar ve tüccarlar güçlü bir burjuva sınıfının temsilcileri idiler.Hümanistik aydınlanma ve Osmanlı hükümdarlığı sırasındaki ekonomik büyüme eşliğinde 1821 yılındaki Yunan bağımsızlık savaşından önce 1972 yılında Sakız okulu inşa edilmiş ve 1822 yılına kadar okul hizmet vermiştir.Buradaki dünyaca ünlü seçkin eğitmenlerin yerel kültürede katkısı olmuştur.Bunlar arasında en ünlüsü okul müdürlüğüde yapmış Neophtos Vamas’tır (1770 -1856 ) Edebiyat bilgisini Sakız adasından almıştır. Hocası Proios ve Athanasios Parios’tur. Daha sonra  Fransaya gidip çağın diğer ünlü meslektaşlarından biri olan Adamantios Korais’in eserlerini teftiş etmiştir.1815’te adaya dönüp okulun müdürlüğünü yapmıştır.Görevi esnasında  Yunanca – Latince ve Türkçe öğretilmekteydi.Bunun yanında matematik-resim- ve müzik dersleride verilmekteydi.Halk kütüphanesi ile birlikde öğrencilerin yazılı metinleri bu okulda basılmaktaydı.Sakızlı öğrenciler aldıkalrı burslar ile yurtdışında okuyor ve sonra adaya dönerek burada eğitmen olarak görevlerini sürdürüyorlardır.

Edebiyat iile ilgili önemli diğer bir yazar Adamandios Korais’tir ( 1748 – 1843 ) .Bu kişide Yunanistan’da doğdu ve doğduğu yere Sakız’a çok şey kattı.B kişi modern Yunanistan’ın ve Yunan aydınlanmasının en önemli temsilcisi ve bilgini olarak kabul edilir.Yunan halkının Türklere karşı baş kaldırılarında ve esaratin sona erdirilmesinde Helenizm’in entelektüel geleneklerinin teminatı olarak çok önemli bir rol oynamıştır.Korais Sakızlı zengin bir ailenin çocuğu olarak vatan sever olarak yetişmiştir.Gençliğinde avrupa yaşamış ve yabancı filozof ve yazarları etüd etmiştir.

Ortodoksluğun sadık bir savunucusu ve liberal görüşüne karşın kilise tarafından şekilci bir aydın ve radikal dinci gibi değerlendirilip kınanmıştır.Fransada uzun yıllar yaşadıkdan sonra kendisini Yunan halkının bağımsılığı mucadelesine adamıştır.”Kardeşce talimatları” adındaki eserleri ile halkı ayaklanmaya davet etmiş ”Savaşcı Şarkısı” adlı eserinde Fransız ulusuna Yunanlıların yardımına gelmeleri için ikaz etmiştir.Daha sonraki yıllarında Korais eğitimine odaklanmıştır.Vatandaşlarına yaptığı duyurularda halkının gerçek özgürlüğe okumayı yazmayı öğrendiğinde ve Yunanistan’ın eski çağlara ait kültürel hazinelerini sindirdiklerinde kavuşacağını ilan ediyordu.

Yunan yazarların Avrupalı alimlerce tanınmasını sağlamıştı.1805 yılında Korais bir çok eski yazarında eserlerinin içinde barındığı ”Yunan Kütüphanesi” adlı ünlü eserinin yazımına başlamıştır.Bu eser ile dünya çapında bir üne sahip oldu

Sakızdaki diğer ünlü alimler Mavrokordatos ailesiden çıkmıştır. Alexandros Mavrokordatos ve oğlu Nicolaos Osmanlı hükümdarlığı sırasında yazdıkları eserlerle Yunan ruhunu ve milliyetçiliğini canlı tutmaya çalışmışlardır.

Sakız Adası’nda ailenin kendi eserlerinin ve şahsi mektup ve notlarının bulunduğu Korais kütüphanesi gezilecek yerler arasındadır.Kütüphanede 135.000 eser mevcuttur